הרצאות נבחרות: הרצאות בנושאים שונים

ATS tour, From Old to New Israel and the Role of Technion

גידול האוכלוסיה – ברכה לתושבי המדינה ולסביבה, 2016

הצעות לחברות סגל חדשות, מפגש בסנט, 2013

דיון בסנאט הטכניון 2013-MOOCs – קורסים אינטרנטיים פתוחים והמוניים

תרומת הסוציולוגיה לעיסוקים פרופסיונליים, כנס הסוציולוגיה, 2011

הרצאה בסוף המאה העשרים – גלים בציביליזציה האנושית — שינויים באורח החיים