תקשוב ביתי: האמנם צפוייה מהפכה באורחות חיינו?

תקציר

רזיה זהבי, נעמי כרמון ⋅ 1996

מזה עשרות שנים מדברים על מהפכת התקשוב הביתי. מצפים שהטכנולוגיה החדשה תשנה כליל את אורח החיים והמערך המרחבי, בשל האפשרות המוצעת לאנשים לבצע את רוב הפעילויות הדרושות להם, כשהם יושבים על כסא בביתם: ללמוד, לעבוד, להתבדר, לקנות ולתקשר עם אחרים. המחקר המדווח בספר זה בחן את ההתקדמות לעבר מהפכה זו במדינות אחדות בעולם ובישראל. הבדיקה הישראלית נשענת על ספרות מקצועית, על בחינה מקרוב של הניסוי בכרמיאל, שאמור היה להופכה לעיר המתוקשבת הראשונה בארץ, ועל ראיונות עם מומחים מהמגזר האקדמי ומהמגזר העסקי.

*הספר זמין לרכישה במרכז לחקר העיר והאיזור ולקריאה בספריית הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים בקרית הטכניון, חיפה.

תוכן עניינים ותמצית