חיסכון במים במגזר העירוני: בדיקת ייתכנות והמלצות פעולה

תקציר

שלומית בארי, נעמי כרמון, אורי שמיר ⋅ 2005

ספר זה עוסק באפשרות לחסוך במים במגזר העירוני, ובמיוחד במשקי הבית, המהווים את צרכן המים העיקרי בעיר. הספר מציג לקורא תמונה מקיפה של מצב צריכת המים במגזר העירוני בישראל ומתאר בפירוט אמצעים לחיסכון במים בבית ובגינה.

במרכז המחקר עומדת בדיקת ייתכנות ליישום חיסכון משמעותי במים במשקי בית, במציאות הישראלית. בדיקה זו כוללת היבטים טכניים, כלכליים, חוקיים, מנהליים וחברתיים, וייחודה בכוללניותה. היא מצביעה על כך שהחיסכון במים הינו האמצעי הזמין ביותר לסגירת הפער בין ביקוש והיצע בישראל, וכי הינו כדאי מבחינה כלכלית וסביבתית ליחיד ולמדינה. עוד היא מאפשרת לקבוע מהו היקף החיסכון במים הקיים היום ברשויות המקומיות בישראל ומהו החיסכון הנוסף אותו ניתן להשיג בשנים הבאות.

במחקר הושם דגש על התלות הרבה של כל תכנית לחיסכון במים בעמדות ובהתנהגות של הציבור, של מנהיגי דעת קהל ובעלי תפקידים ברשויות.

הספר מציע שורה של המלצות פעולה לרשויות, לארגונים ולתושבים, המעוניינים לסייע לחיסכון בצריכת מים במגזר העירוני ולשימור המים של ישראל.

העבודה בוצעה בתמיכת נציבות המים, במסגרת מחקרי הטכניון על תכנון רגיש למים.

בראש הספר מופיעים תמצית המחקר ומסקנותיו העיקריות*

 טקסט מלא