תכנון עירוני רגיש למים: החדרת גשם למי התהום באמצעות עיצוב חצרות

תקציר

שרון כץ, שמואל בורמיל, נעמי כרמון, אורי שמיר ⋅ 2002

אקוויפר החוף של ישראל, המשמש כמאגר המים העיקרי של המדינה, נמצא מתחת לרצועת החוף שהיא האזור המאוכלס והצפוף ביותר במדינה. על פי התחזיות, עד שנת 2020 יתווסף המיליון השלישי לשני מיליון הנפשות המתגוררות באזור. מחקרים מורים שפיתוח עירוני קונבנציונלי מזיק למי התהום שבאקוויפר: מקטין מאד את ההעשרה השנתית במי גשמים וגורם לחלחול מזהמים.

ספר זה נועד לשימושם של המעוניינים לתכנן בנייה רגישה לשיקולים של שימור מים. אדריכלים, אדריכלי נוף ומהנדסי ניקוז ימצאו בספר זה ידע רלבנטי והצעות פעולה. יש בו סקירה תמציתית של ספרות מקצועית בנושאי השפעתה של בנייה עירונית על כמות משאבי המים ואיכותם, ובצידה הצגה של אמצעים מקובלים להחדרת מי נגר עילי לקרקע, שביניהם: "בארות יבשות", תעלות החדרה וריצוף חדיר. הספר מציע עקרונות וכולל הדגמות לתכנון רגיש למים של החצר והגינה בבית המגורים העירוני.

למסקנות והמלצות